Sobota 25 tygodnia w okresie zwykłym
Ewangelia – Łk 9, 43-45
„Lecz oni nie rozumieli Go, gdy to mówił; było to przed nimi zakryte, aby nie widzieli znaczenia, i bali się Go zapytać o to, co właśnie powiedział”. Fragment Ewangelii wskazuje na bardzo ważny punkt w naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Przestajemy iść za Nim na krzyż, bo nie rozumiemy krzyża. Zatrzymujemy się na pytaniu: „dlaczego ten krzyż, dlaczego to cierpienie?”. To pytanie przed krzyżem pojawia się z powodu braku miłości. Gdy jest miłość sens krzyża nie będzie już ukryty. Matka z miłością rozumie sens wszystkich cierpień potrzebnych do wychowania dziecka. Sens tego krzyża jest jasny. Brak miłości rodzi pytania, a nawet więcej – strach. Strach, nawet przed szukaniem sensu. Zamykamy się w tym strachu i przestajemy naśladować Jezusa Chrystusa. Miej odwagę iść za Jezusem na krzyż z miłością. Im więcej miłości masz wobec Jezusa, tym jaśniejsze jest znaczenie Krzyża. Milczenie Matki Bożej pod krzyżem jest wymownym wyrazem jej zrozumienia znaczenia krzyża.