Sobota 20 tygodnia okresu zwykłego
Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, Królowej Polski
Pierwsze czytanie – Rut 2:1-3,8-11,4:13-17
„Opowiedziano mi wszystko, co uczyniłaś dla swojej teściowej po śmierci męża i jak opuściłaś własnego ojca i matkę oraz ziemię, w której się urodziłaś, aby przybyć do ludu, o którym nic nie wiedziałaś, zanim tu przybyłaś”. Widzimy tutaj sposób, w jaki możemy stać się częścią Bożego planu dla innych. Sposobem tym jest dostrzeganie i uznawanie dobroci w innych. Boaz nauczył się dobroci Rut od innych. Uznał ją i przyjął z radością. To jest sposób. Uznaj dobroć w innych, aby stać się częścią Bożego planu dla nich. Rozumiemy Boży plan, gdy dostrzegamy dobroć w innych. Kiedy nie dostrzegamy dobra w innych, stajemy się wyobcowani z Bożego planu. W planie Boga dla innych mamy również swoje miejsce, znajdujemy również plan Boga dla nas. Możemy zdobyć to miejsce; możemy zrozumieć plan Boga, gdy rozpoznajemy dobroć w innych. Zastanówmy się: Czy rozpoznaję dobroć w innych, aby zrozumieć Boży plan dla mnie?