Święci Marta, Maria i Łazarz
Sobota 16 tygodnia czasu zwykłego
Pierwsze czytanie – 1 Jana 4:7-16
„Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością”. To jest podstawa i fundament naszej wiary. Bóg jest miłością. Podkreśla ideę, że Boża miłość jest bezwarunkowa, nieskończona i wszechogarniająca, i służy jako podstawowa zasada zrozumienia relacji Boga z ludzkością. Jest to objawienie o Bogu, które podsumowuje wszystko o Bogu i miłości. Miłość pochodzi od Boga i możemy poznać Boga tylko wtedy, gdy kochamy. Rozumiemy Boga tylko wtedy, gdy prawdziwie kochamy i możemy prawdziwie kochać tylko wtedy, gdy rozumiemy Boga. Miłość jest punktem wyjścia do poznania Boga. Prawdziwa miłość jest punktem końcowym poznania Boga. Tylko znając Boga, możemy wzrastać w miłości. W dzisiejszej pamiątce widzimy, jak rodzina w Betanii wzrasta w miłości do Jezusa. Każdy w tej rodzinie wzrasta w wyjątkowej relacji z Jezusem i między sobą. Wzrastanie w miłości do Boga oznacza wzrastanie w miłości do siebie nawzajem. Nie można tego rozdzielić. Jeśli wierzymy, że Bóg jest miłością, możemy być tylko częścią Boga, kochając się nawzajem. Zastanówmy się: Na ile rozumiem, że Bóg jest miłością?