Świętego Grzegorza Wielkiego, papieża, doktora Kościoła
Pierwsza sobota miesiąca: Zawierzmy się Niepokalanemu Sercu Maryi

Ewangelia – Łk 6, 1-5

'Syn Człowieczy jest panem szabatu’. To stwierdzenie Jezusa zmieniło wszystko. Cały sposób postępowania z wszystkimi naszymi normami, tradycjami i systemem. Reguły i przepisy stają się narzędziami do miłości. Jezus staje się punktem odniesienia, a nie żadna reguła. Nie jesteśmy już związani, ale uwolnieni, by iść za Jezusem. Każda reguła nabiera znaczenia, kiedy służy temu celowi, jakim jest prowadzenie nas do Jezusa. Kiedy pomaga mi iść za Jezusem w Jego drodze miłości. Pomyślmy dzisiaj: czy zasady, których przestrzegam, pomagają mi kochać innych, aby iść za Jezusem? To samo dotyczy naszych przekonań, idei, stanowisk itp., co do których czasem jesteśmy uparci i wtedy nie stają się one wcale narzędziami miłości.