CHLEB POWSZEDNI

Sobota, 4 listopada

Święty Karol Boromeusz, biskup
Sobota 30. tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – List do Rzymian 12:3-13
„Dary nasze są różne w zależności od udzielonej nam łaski”. W dzisiejszym czytaniu św. Paweł daje kilka bardzo ważnych rad dotyczących życia w Kościele. Jedną z nich jest fundamentalna nauka o łasce i darach. Mamy różne dary ze względu na daną nam łaskę. A łaska jest zawsze darmowa. Tak więc wszystkie dary, które posiadamy, są wynikiem łaski danej nam przez Pana z Jego miłości. Paweł wyjaśnia, że te dary mają być używane dla jedności między nami, „należymy do siebie nawzajem”. Nie możemy używać naszych darów zapominając o innych. Paweł kontynuuje: „Miłujcie się wzajemnie jak bracia i miejcie dla siebie głęboki szacunek”. Tak więc nasze dary to wzajemna miłość. Ponownie, jest to praca dla Pana z niestrudzonym wysiłkiem, jest to bycie radosnym. Zastanówmy się: Czy używam moich darów otrzymanych z łaski do kochania innych?

Share: