CHLEB POWSZEDNI

sobota 4 marca

Sobota I tygodnia Wielkiego Postu
Święty Kazimierz
Pierwsze czytanie – Pwt 26, 16-19
„Pan, Bóg twój, nakazuje ci dziś przestrzegać tych praw i zwyczajów; masz je zachowywać i przestrzegać całym swoim sercem i całą swoją duszą”. Mojżesz mówi do Ludu Bożego o przestrzeganiu praw i zwyczajów. Kiedy słyszymy słowo: „prawo”, to wydaje się, że ktoś narzuca. Ktoś dyktuje. Żyjemy w świecie praw społeczeństwa obywatelskiego. Powinniśmy jednak pomylić prawo, o którym mówi Mojżesz, z prawami cywilnymi. Prawo Pana jest inne. W jaki sposób jest inne? Jest inne, ponieważ Mojżesz prosi, aby je przestrzegać z całego serca i z całej duszy. Nic nie można czynić z całego serca i z całej duszy oprócz miłości. Tu rozumiemy, czym różni się Prawo Pańskie. Prawo Pana jest Miłością Pana. Jest to miłość Boga, która wzywa nas do odpowiedzi miłości. Jesteśmy kochani przez Boga i musimy odpowiedzieć na tę miłość. Tylko dzięki naszej miłości do Boga, miłość Boga stanie się w nas produktywna. To tak jak dobre nasienie zasiane w glebę. Gleba musi przyjąć to nasienie i pozwolić mu rosnąć. On nas ciągle kocha, ale tylko nasza pełna miłości odpowiedź przyniesie w nas zmiany, przyniesie w nas skutki tego poświęcenia. Zastanówmy się: Wielki Post to czas na przeanalizowanie, czy widzę Prawo Pańskie jako Miłość Pańską.

Share: