Sobota 13. tygodnia czasu zwykłego
Święta Maria Goretti, dziewica, męczennica
Pierwsza sobota: Zawierzmy się Niepokalanemu Sercu Maryi
Ewangelia – Mt 9, 14-17
„Nowe wino wlewają w świeże bukłaki, a oba się przechowują”. To jest nowość, którą Wcielenie przyniosło światu. Świat jest nieustannie odnawiany przez działanie Ducha Świętego. Wszystko, co stare, zostanie odnowione. Przyjście Jezusa na świat reprezentuje nową erę w relacji Boga z ludzkością. Jego nauki i obecność przynoszą nowe przymierze, które nie może być ograniczone starymi ramami prawa i tradycji. Tak jak nowe wino potrzebuje nowych bukłaków, tak duchowy wzrost i transformacja wymagają gotowości do porzucenia starych wzorców i przyjęcia nowych sposobów myślenia i bycia. Taka otwartość pozwala Duchowi Świętemu skutecznie działać w naszym życiu. Kiedy nowe wino jest umieszczane w nowych bukłakach, oba zostają zachowane. Oznacza to, że przyjęcie nowych duchowych spostrzeżeń i praktyk może prowadzić do harmonijnego i trwałego wzrostu w naszej podróży wiary. Musimy pozostać otwarci na prowadzenie i inspirację Ducha Świętego, przyjmując ciągłą odnowę w swoim życiu. Zastanówmy się: Czy jestem otwarty na ciągłą odnowę, o którą prosi Ewangelia, czy też leniwie żyję w starych wygodach?