CHLEB POWSZEDNI

Sobota 6 maja

Sobota IV tygodnia okresu wielkanocnego
Pierwsze czytanie – Dz 13, 44-52
W kłopotach wewnątrz pierwszej wspólnoty chrześcijan Paweł dostrzegł okazję do głoszenia Ewangelii wszystkim. W tym kłopocie w pierwszej wspólnocie chrześcijan jest głębokie przesłanie. Kłopoty te wynikają z zazdrości. Nie ma prawdziwego powodu do kłopotów. Czyniąc ten kłopot, stracili przepływ łaski przez głoszenie Ewangelii. Prawda Ewangelii jest ważniejsza od naszych drobnych interesów. Czasami zapominamy o tym. Aby zabezpieczyć nasze drobne interesy, poświęcamy prawdę ewangelii. To spowoduje utratę łaski Ewangelii. Nasze egoistyczne interesy nie powinny być przeszkodą w przyjęciu prawdy ewangelicznej. Powinniśmy pozwolić, aby prawda Ewangelii oczyszczała nasze intencje i nasze interesy. Zastanówmy się: czy nie zaniedbuję prawdy Ewangelii z powodu moich egoistycznych interesów?

Share: