Św. Rajmund z Peñafort (ok. 1175 – 1275)
Pierwsze czytanie – 1 J 3,22-4,6
„W ten sposób możemy odróżnić ducha prawdy od ducha fałszu”. Jak możemy odróżnić ducha prawdy od ducha fałszu? Możemy odróżnić, gdy mówimy, że wierzymy w imię Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, a nie miłujemy się wzajemnie. To jest duch fałszu. Natomiast gdy wierzymy w Jezusa Chrystusa i gdy miłujemy się wzajemnie, to jest to duch prawdy. Również na odwrót. Jeśli nie wierzymy w Jezusa Chrystusa i tylko kochamy się wzajemnie. To jest duch błędu. Ponieważ wasza miłość do siebie jest powierzchowna i przywiązana do tego świata. Ale jeśli nasza miłość do siebie jest oparta na wierze, że Jezus Chrystus jest synem Bożym, to mamy ducha prawdy. Bo nasza miłość do siebie nawzajem jest uczestnictwem w życiu Bożym, gdy miłujemy się nawzajem tak, jak powiedział nam Syn Boży. Wierzymy w Jezusa Chrystusa; naśladujemy Go i kochamy się wzajemnie. Gdy brakuje w tym jednego elementu, popadamy w błąd. Zastanówmy się: Czy nasza wiara w Jezusa Chrystusa i nasza miłość do siebie nawzajem są ze sobą połączone?