Niepokalane Serce Maryi
Sobota 9 tygodnia czasu zwykłego
Ewangelia – Łk 2, 41-51
„Potem zszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu, i żył pod ich władzą. Matka Jego przechowywała to wszystko w swoim sercu”.
Co przechowywała w swoim sercu? Przechowywała życie Jezusa Chrystusa. Słowo wcieliło się w Jej łonie i rosło wokół Niej. Od momentu zwiastowania do narodzin Jezusa w Betlejem. Od tego momentu każda chwila z Jezusem. Jego uśmiechy, Jego słowa, Jego płacz, Jego chód, Jego biegi, krótko mówiąc, Jego wzrastanie z chwili na chwilę. To jest to, co Matka Maryja przechowuje w swoim sercu. Jej serce jest niepokalane, ponieważ w Jej sercu jest miejsce tylko dla Słowa Bożego. Jej serce jest niepokalane, ponieważ w Jej sercu jest miejsce tylko dla Woli Bożej. Jej serce jest niepokalane, ponieważ w jej sercu jest miejsce tylko dla Miłości Boga. A w Jej Synu, Jezusie Chrystusie, znajduje miejsce dla każdego z nas, a On dał Ją nam pod krzyżem. On umarł za każdego z nas, a Ona chce być Matką każdego z nas, aby owoc krzyża Jej Syna urzeczywistnił się w każdym z nas. Kocha nas Niepokalanym Sercem, które daje wszystko i nie prosi o nic w zamian. Bądźmy w Niepokalanym Sercu Maryi, abyśmy mogli pozwolić Jezusowi wzrastać w nas.