Cieszymy się i dziękujemy Bogu za to, że w mijającym powoli roku szkolnym 2023/2024 udało się powrócić do bardzo dawnej tradycji spotkań Maryjnych w Katowicach.
S.M. Teresa Fatyga odpowiedziała na prośby kilku dziewcząt i wraz z nimi animuje miesięczne spotkania biblijno-modlitewne. Wzrastająca powoli liczba uczestników pokazuje otwarcie młodych ludzi na Pana Boga i pragnienie własnej formacji w wierze i we wspólnocie. W naszym domu zakonnym w Katowicach chcemy dawać młodym ludziom przestrzeń do wzrastania.

Temat naszego ostatniego w tym roku szkolnym skupienia brzmi: Matko, Która nas znasz…
Chcemy podziękować Maryi, że pod Jej Łaskawym Spojrzeniem, słuchając Jej Serca, przeżyliśmy wiele cudownych chwil, poznaliśmy nowych ludzi, rozważaliśmy Boże Słowo, które żywe i skuteczne dotykało naszych serc i przynosiło uzdrowienie. Maryja zawsze najprościej i najszybciej prowadzi do Jezusa. Dlatego właśnie z Nią, Która nas zna jak nikt inny, przechodziliśmy kolejne dni naszego życia. I patrząc na Nią, uczyliśmy się jak żyć Bogiem i w Bogu. To najważniejsze, co mogliśmy zrobić dla siebie i innych.
Razem z Maryją uwielbiamy Jezusa za ten czas naszej formacji.