Spotkania od Słowa do słowa… czyli herbatka w klasztorze to spotkania dedykowane kobietom, które odbywają się w branickim klasztorze pod patronatem sł. Bożego ks.Jana Schneidera – naszego Ojca Założyciela na większą cześć i chwałę Maryi Niepokalanej.

Sobotnie popołudnie spotkania od Słowa do słowa… rozpoczyna się adoracją i słuchaniem historii kolejnej bohaterki Biblijnej. W czasie modlitwy można zatrzymać się też nad różnymi aspektami swojego życia, w czym pomagają przygotowane „notatniki” z poszczególnymi pytaniami.

Po spotkaniu z Bogiem obecnym w Najświętszym Sakramencie i w Słowie jest czas na podzielenie się tym spotkaniem, szczególnie tym, co Pan Jezus dał poznać, odkryć w Słowie, co nas zatrzymało, poruszyło, albo czego jeszcze nie rozumiemy. Świadectwa kobiet niejednokrotnie poruszają dogłębnie…, umacniając wzajemnie wiarę. Nasze ludzkie historie tak często są wpisane w Biblie, tam możemy znaleźć odpowiedzi i podpowiedzi do naszego codziennego życia. Słowo Boże jest Żywe i staje się, gdy je czytamy!

Od Słowa Bożego przechodzimy do spotkania ze sobą do słowa pisanego małą literą, właśnie przy herbatce możemy porozmawiać ze sobą, tak po prostu się spotkać i pobyć razem. I piękne jest to, że na przestrzeni czasu naszych spotkań, tworzą się piękne relacje i więzi, które nie kończą się wraz z wyjściem z klasztoru, ale trwają i stajemy się przez to dla siebie towarzyszkami w naszych codziennych sprawach i wydarzeniach, tak często trudnych, w których potrzebujemy wsparcia, wysłuchania, pomocy i wzajemnej modlitwy za siebie .

Na ostatnim spotkaniu Rachela i Lea uczyły nas przeglądać się w oczach Boga Ojca, w Nim odnajdywać poczucie swojej wartości i piękna.

Spotkanie zakończyło się przekazaniem Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi.

S. M. Agnieszka Plasło