Środa 4. tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – List do Hebrajczyków 12:4-7,11-15
„Cierpienie jest częścią waszego treningu”. Autor przedstawia chrześcijański sposób patrzenia na nasze trudności i cierpienia. Cierpienie jest częścią naszego treningu. Bóg traktuje nas jako swoich synów i córki. Dał nam pełną wolność. Nasza wolność i złe wybory nasze lub innych przynoszą nam cierpienie. Wtedy Bóg jako Ojciec staje po naszej stronie i przekształca nasz ból w odkupieńcze cierpienie, jak Jezus na krzyżu. Krzyż prowadzi do zmartwychwstania. Dlatego autor mówi: „owocuje pokojem i dobrem”. Dlatego powinniśmy przestać narzekać na nasze trudności i musimy spojrzeć na nie w innej perspektywie. Nasze trudności i ból nie mogą nas odciągać od drogi chrześcijańskich wyborów. „Podtrzymuj więc wiotkie ramiona i stabilizuj drżące kolana i wygładzaj ścieżkę, którą kroczysz; wtedy zraniona kończyna nie będzie się wykręcać, tylko znów urośnie w siłę”. Cierpienie nie może zamieniać się w słabość, ale musi przemieniać się w siłę do kroczenia drogą Pana. Siłę do zawarcia pokoju ze wszystkimi i wyjęcia z nas wszelkiej nienawiści. Zastanówmy się: Czy przemieniam swoje cierpienia w siłę, by zawrzeć pokój ze wszystkimi, czy w słabość, by się na wszystkich gniewać?