Środa 5. tygodnia okresu wielkanocnego
Święty Jan z Ávila, kapłan, doktor Kościoła
Pierwsze czytanie – Dz 15, 1-6
Nieporozumienie pojawiło się we wczesnym Kościele. Próbują je jednak rozwiązać przez rozmowę. I rozmawiają przez długi czas. Ale nie mogli dojść do porozumienia. Mają na myśli Kościół macierzysty w Jerozolimie, gdzie są Apostołowie zwłaszcza Piotr. Poszli omówić problem z apostołami i starszymi. Najpierw rozpoznali problem, próbowali rozwiązać sami, a potem, gdy stwierdzili, że sami nie mogą go rozwiązać, zwracają się do apostołów i starszych. Widzimy tu cechy przyjęcia odpowiedzialności i pokory w uciekaniu się do Kościoła w Jerozolimie. Musimy uczyć się od Pawła i Barnaby, by naśladować ich przykład rozpoznawania problemów, przyjmowania odpowiedzialności za ich rozwiązanie i pokory, by prosić o pomoc w ich rozwiązaniu, gdy jest to konieczne. Zastanówmy się: Czy mam odwagę rozpoznać problem i czy mam pokorę, by prosić o pomoc w jego rozwiązaniu?