Środa 27. tygodnia okresu zwykłego
Święty Jan XXIII, papież
Pierwsze czytanie – Jonasz 4:1-11
W tym epizodzie Księgi Jonasza jest wielka lekcja do nauczenia się. Lekcja, której musimy się nauczyć i która musi stać się częścią naszego codziennego życia. Być może Bóg dał mi możliwość nauczenia się tego. Kiedy wchodzimy w prawdziwą relację z Bogiem, zmieniamy się, dostosowujemy i przekształcamy. To właśnie jest najważniejsze. Zmiana, która dokonuje się w naszym codziennym życiu. Najbardziej widoczna zmiana zachodzi w naszych relacjach z innymi. Przyjmujemy z radością każdą dobrą rzecz, która przydarza się innym. Radość innych staje się naszą radością. Ta transformacja zachodzi w naszej relacji z Bogiem. Jonasz był smutny, gdy Bóg zmienił swoją decyzję o zniszczeniu Niniwy, co jest dobrą rzeczą. Ale Bóg nawiązuje rozmowę z Jonaszem, aby ten zrozumiał boską rzeczywistość. Na tym polega piękno relacji z Bogiem. W prawdziwej relacji z Bogiem zawsze jest ten dialog, aby zrozumieć rzeczywistość. Zastanówmy się: Czy staję się częścią dialogu z Bogiem w mojej relacji z Bogiem?