Środa 10 tygodnia czasu zwykłego
Ewangelia Mateusza 5:17-19
Często nauki Jezusa są błędnie uważane za sprzeczne z Prawem danym Ludowi Bożemu w Starym Testamencie. Tak nie jest. Jezus mówi o tym bardzo wyraźnie. „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie znikną, ani jedna kropka, ani jedno małe pociągnięcie nie zniknie z Prawa, dopóki jego cel nie zostanie osiągnięty”. Prawo Starego Testamentu zostało nadane w wyniku przymierza Boga z Ludem Bożym. Przymierze Boże nie ulegnie zmianie, podobnie jak Prawo. Kiedy próbujemy przeciwstawić nauczanie Jezusa Chrystusa Prawu, tracimy z oczu kontynuację przymierza Boga z Ludem Bożym. Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł być zbawiony, ponieważ nie może wypełnić Prawa. Bóg stał się człowiekiem, aby przebaczyć jego niewierność, a nie po to, aby zmienić Prawo. Prawo jest relacją między Bogiem a człowiekiem. Jego słabość w tej relacji została naprawiona przez zbawcze działanie Jezusa Chrystusa. Zastanówmy się: Na ile jestem świadomy tego, że Prawo jest po to, aby utrzymać naszą relację z Bogiem, a łaska pomaga nam tego przestrzegać?