Środa 14 tygodnia czasu zwykłego
Pierwsze czytanie – Księga Rodzaju 41:55-57,42:5-7,17-24
Faraon Egiptu mówi: „Idźcie do Józefa i czyńcie, co wam powie”. Cały głód jest zarządzany przez Józefa. Sprzedaje zboże dla wszystkich przybywających z całego świata. Każdy musi robić to, co mówi Józef. Ponieważ Józef zrobił to, czego chciał Bóg. Był wierny Bogu i nie zachował niczego przeciwko tym, którzy go nienawidzili. Zaufał Panu. Nie bał się złośliwości swoich braci. Widział, że Pan jest potężniejszy niż złośliwość jego braci. Podążał w kierunku wskazanym przez Pana. Nie uległ pokusom. Ponownie zaufał Panu. Zobaczył, że Pan jest bardziej godny zaufania niż potężne osoby. Zastanówmy się: czy boję się zaufać Panu przed wpływowymi osobami?