Święty Jan Chryzostom, biskup, doktor Kościoła
Środa 23 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – List do Efezjan 4:1-7,11-13
„Znoście jedni drugich miłosiernie, w zupełnej bezinteresowności, łagodności i cierpliwości. Czyńcie wszystko, co w waszej mocy, abyście zachowali jedność Ducha dzięki łączącemu was pokojowi”. W słowach św. Pawła możemy odczytać podstawy relacji międzyludzkich. Musimy znosić siebie nawzajem z miłosierdziem, całkowitą bezinteresownością, łagodnością i cierpliwością. Dlaczego musimy to robić? Ma to na celu zachowanie jedności Ducha Chrystusowego, który nas łączy. Tylko dzięki całkowitej bezinteresowności, łagodności i cierpliwości możemy zachować więź jedności między nami, aby Chrystus był widoczny. Musimy to robić każdego dnia. Z całkowitą bezinteresownością, łagodnością i cierpliwością możemy również zachować jedność w naszej wierze i podążać ku pełnej dojrzałości z pełnią samego Chrystusa. Mamy różne łaski i talenty. Ale dzięki całkowitej bezinteresowności, łagodności i cierpliwości sprawiamy, że jedność w Chrystusie jest możliwa. Zastanówmy się: Czy posiadam całkowitą bezinteresowność, łagodność i cierpliwość, aby stworzyć jedność w naszej wierze?