Środa 7. tygodnia okresu wielkanocnego
Ewangelia Jana 17:11-19
„Poświęć ich w prawdzie; Twoje słowo jest prawdą”. Modlitwa Jezusa Chrystusa do Ojca w tych rozdziałach pomaga nam zrozumieć, jakie jest marzenie Jezusa o nas. On chciał, abyśmy byli poświęceni w prawdzie. Prawda o miłości Boga objawiła się w Słowie. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. To jest Prawda. Prawda Bożej miłości. Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał wśród nas. Ta prawda ma kierować naszym życiem. Życie człowieka z Bogiem pośród nas jest inne. Tę różnicę musimy praktykować, kochając się nawzajem. O tę różnicę musimy dbać, podążając drogą Jezusa Chrystusa. Do tego potrzebujemy Ducha Świętego. Ponieważ sami ze sobą nie będziemy zjednoczeni w Prawdzie Bożej miłości. Aby być zjednoczonymi w Prawdzie Bożej miłości, potrzebujemy Ducha Świętego. Jedność jest tym, co poświęca nas w Prawdzie Bożej miłości. Do tego potrzebujemy Ducha Świętego. Zastanówmy się nad tym: Módlmy się o Ducha Świętego, abyśmy mogli być zjednoczeni w Prawdzie Bożej miłości.