Środa 33 tygodnia w okresie zwykłym
Ewangelia – Łk 19, 11-28
„Weź od niego funt i daj go temu, kto ma dziesięć funtów”. To, co mamy, jest dane dla misji. Nasze talenty i zdolności są nam dane, abyśmy byli zjednoczeni z tym, co ma Mistrz. Musimy używać tego, co jest nam dane, zgodnie z intencjami tego, który dał nam talenty. Kiedy czujemy się oddzieleni od Jezusa, chcemy zachować nasze talenty dla siebie. Nawet chcemy działać przeciwko Niemu. Nie chcemy przyjąć Jezusa jako naszego Pana. Chcemy wybrać własnego króla. Gdy tak się stanie, stracimy to, co zostało nam dane. Jesteśmy kochani przez Boga. Kiedy nie uznajemy tej miłości i kiedy nie dzielimy się tą miłością z innymi, nie postępujemy zgodnie z intencjami Boga, który nas pierwszy umiłował. Trzymamy ją w kawałku płótna. Bóg kocha nas po to, abyśmy wiernie dzielili się tą miłością nawet w bardzo małej rzeczy. Im bardziej będziesz kochał innych, tym więcej Bożej miłości spłynie na ciebie, abyś mógł jeszcze bardziej kochać innych. Zastanówmy się: Czy wykorzystuję miłość Bożą, którą otrzymuję, aby kochać innych, czy też chowam ją dla siebie?