CHLEB POWSZEDNI

Środa, 19 kwietnia

Środa II tygodnia okresu wielkanocnego
Pierwsze czytanie – Dz 5, 17-26
Ten epizod wyzwolenia apostołów w nocy z więzienia można zrozumieć w świetle wyzwolenia, które przyniósł nam Jezus Chrystus swoim zmartwychwstaniem. Cela była bezpiecznie zamknięta, a strażnicy czujnie czuwali przy bramach. Ale apostołowie zostali wyzwoleni. Ograniczenia materialne nie są już ograniczeniami dla tego wyzwolenia. To wyzwolenie jest ponad to. A oni zostali wyzwoleni w konkretnym celu. „Idźcie i stańcie w Świątyni, i powiedzcie ludowi wszystko o tym nowym Życiu”. Aby iść do Świątyni i mówić o tym nowym Życiu. Życiu wyzwolonym z więzienia i Życiu, które ma być w Świątyni. To jest życie, które oferuje nam Jezus Zmartwychwstały. Życie wyzwolone z więzienia ciemności i grzechu. Życie przeznaczone do bycia w Świątyni Boga. Zastanówmy się: Czy rozpoznaję Życie ofiarowane przez Chrystusa Zmartwychwstałego, aby wyjść z więzienia moich ciemności i być w Świątyni?

 

Share: