Święci Jan de Brébeuf i Izaak Jogues, kapłani, i ich Towarzysze, Męczennicy
Święty Paweł od Krzyża, Kapłan
Ewangelia – Łk 12, 39-48
Ten fragment Ewangelii mówi o naszej odpowiedzialności wobec darów i łask, które otrzymaliśmy od Boga. Każdy talent, który posiadamy i każda łaska, którą otrzymaliśmy, to odpowiedzialność, z której musimy zdać sprawę przed Panem. „Jaki więc szafarz jest na tyle wierny i mądry, aby pan postawił go nad swoimi domownikami, aby we właściwym czasie dał im przydział żywności?”. Z darami i łaskami, które otrzymaliśmy, zostaliśmy postawieni nad jego domownikami. Po co? Aby dać tym wokół nas to, czego potrzebują we właściwym czasie. Należy zwrócić uwagę na dwa ważne punkty. 'Czego potrzebują’ i 'we właściwym czasie’. Czy jesteśmy tego świadomi? Następnie Pan określa, jak to robić. Musimy to robić wiernie i mądrze. I znów należy zwrócić uwagę na dwa ważne punkty. Tak więc talenty i łaski, które otrzymaliśmy, nakładają na nas odpowiedzialność, by wiernie i mądrze troszczyć się o tych, którzy są wokół nas, dostarczając im tego, czego potrzebują i we właściwym czasie. Cóż za odpowiedzialność! Czy jesteś tego świadomy?