CHLEB POWSZEDNI

Środa, 2 sierpnia

Środa 17. tygodnia czasu zwykłego
Święty Euzebiusz z Vercelli, biskup
Pierwsze czytanie – Księga Wyjścia 34:29-35
Twarz Mojżesza jaśniała, gdy rozmawiał z Panem. To jest prawdziwe doświadczenie Boga. Jego twarz promieniała po rozmowie z Panem. Co się z nim dzieje? Przyswaja światło od Pana. Otrzymuje to światło od Pana. „A gdy wyszedł, opowiadał synom izraelskim, co mu polecono przekazać, a synowie izraelscy widzieli rozpromienione oblicze Mojżesza”. To spotkanie Mojżesza z Panem jest dla synów Izraela. On jest tylko narzędziem Pana. Ten blask na twarzy Mojżesza jest zapewnieniem dla synów Izraela, że Pan naprawdę komunikuje się z Mojżeszem i to, co mówi, jest wolą Pana. Jest to bardzo ważne. Jakikolwiek przywilej lub łaskę otrzymujemy w służbie Panu, to dlatego, że jesteśmy Jego narzędziami, a blask jest darem Pana dla ludzi, aby dać im pewność, że to On się nimi opiekuje. Zastanówmy się: Czy jestem w stanie odnieść łaski, które otrzymuję do ludu Bożego?

Share: