Święty Alojzy Gonzaga, zakonnik
Środa 11. tygodnia czasu zwykłego
Pierwsze czytanie – 1 Jana 5:1-5
„Kto może zwyciężyć świat? Tylko ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym”. W tym Słowie Bożym jest tak wiele nadziei. Ponieważ zawsze widzimy, że świat staje się coraz potężniejszy ze wszystkimi swoimi przesłaniami wokół nas. Ale Słowo Boże mówi, że możemy pokonać świat, wierząc, że Jezus jest Synem Bożym. Dlaczego musimy pokonać świat? Czy świat jest zły? Termin „świat” odnosi się tutaj do wszystkiego, co promuje nasze ego i samolubstwo. Możemy przezwyciężyć nasz egoizm i nasze ego, wierząc, że Jezus jest Synem Bożym, który stał się taki jak my. W Jezusie otrzymujemy moc do przezwyciężenia naszego egoizmu. W Jezusie otrzymujemy moc do przezwyciężenia naszego ego. Ponieważ Jezus jest Chrystusem, Jezus jest Bogiem. Kiedy w to uwierzymy, również zostaniemy spłodzeni przez Boga. W wierze będziemy przebywać z jedynym Synem Bożym. Zastanówmy się: Czy moja wiara w Jezusa, Syna Bożego, pomaga mi przezwyciężyć moje ego?