CHLEB POWSZEDNI

Środa, 22 listopada

Święta Cecylia, dziewica, męczennica
Środa 33. tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Ozeasz 2:16,17,21-22
W tym czytaniu możemy dowiedzieć się, jaka jest relacja Pana z osobą, która chce całkowicie powierzyć się Panu. Pan wyprowadza tę osobę ze wszystkich zakłóceń w ciszę pustyni, aby mógł przemówić do jej serca. On chce nawiązać relację z tą osobą na zawsze. Związek z uczciwością i sprawiedliwością, z czułością i miłością. Ta relacja Pana z nami jest całkowita. Niczego nam nie odmawia. On daje nam całkowicie. A sprawiedliwość Pana jest sprawiedliwością z miłosierdziem i współczuciem. On widzi nasze wady i słabości, ale mimo to nas kocha. W tej miłości łączy się uczciwość i sprawiedliwość. Co więcej, On kocha nas z czułością i miłością. Czułością, by leczyć nasze rany i miłością, by wzmacniać w nas łaskę. Zastanówmy się: Jak bardzo pragnę głębokiej osobistej relacji z Panem?

Share: