CHLEB POWSZEDNI

Środa 22 lutego

Środa Popielcowa
Pierwsze czytanie – Joel 2, 12-18
Dziś rozpoczyna się Wielki Post. Pan nas wzywa, zaprasza do bycia blisko Niego. Musimy wrócić do Niego. Musimy być blisko Niego. Nasza obecność musi być w Jego obecności. To jest prawdziwe nawrócenie. Nie chodzi o zewnętrzne obrzędy i rytuały. Chodzi o to, by wrócić do Pana żałując za wszystkie nasze braki i słabości. On jest gotów przebaczyć. Musimy przyjąć tę przebaczającą miłość, to miłosierdzie i wrócić do Jego obecności. Ponieważ On jest pełen czułości i współczucia. Jest bogaty w łaskawość. Należymy do Niego i powinniśmy należeć do Niego. Wiele razy chcemy być sobą. Więc robimy nasze plany i nasze projekty oddalając się od Jego obecności. Wielki Post jest okresem, aby powrócić do Jego obecności rezygnując z naszych planów, żałując za głupotę naszych działań i wracając do Jego obecności, aby podążać za Jego planem. On będzie się o nas troszczył. Zastanówmy się: Czy zamierzam ten Wielki Post przeżywać z planem powrotu, czy tylko zachowywać jakieś zewnętrzne obyczaje?

Share: