Środa III tygodnia okresu wielkanocnego
Pierwsze czytanie – Dzieje Apostolskie 8, 1-8
„…wszyscy z wyjątkiem apostołów uciekli do wiejskich dzielnic Judei i Samarii…. Na przykład z wielu opętanych wychodziły z krzykiem duchy nieczyste, a kilku paralityków i kalek zostało uzdrowionych. W rezultacie w tym mieście zapanowała wielka radość”. Oprócz apostołów, wszyscy uciekli. To jest okazja, aby stać się częścią apostołów, którzy nie uciekli lub częścią innych, którzy uciekli. Chcę być częścią tych, którzy nie uciekli, ponieważ chcę być narzędziem uzdrowienia. Kiedy nie uciekasz przed trudnościami, stajesz się częścią uzdrowienia. Zastanówmy się: Czy chcesz uciekać przed trudnościami, czy stać się częścią uzdrowienia?