Środa Wielkiego Tygodnia
Ewangelia – Mateusza 26:14-25
W tym fragmencie widzimy Judasza Iskariotę przygotowującego się do zdrady Jezusa. Widzimy również uczniów przygotowujących się do Paschy. Uczniostwo zmienia się na dwa różne sposoby. Jedną z nich jest zdrada, a drugą naśladowanie. Pojawiają się dwa różne pytania. Pierwsze pytanie brzmi: „Co jesteś gotów mi dać, jeśli ci go wydam?”. Drugie pytanie brzmi: „Gdzie chcesz, abyśmy poczynili przygotowania do spożycia Paschy?” Pierwsze pytanie koncentruje się wokół niego, Judasza Iskarioty, Co mi dasz. Drugie pytanie dotyczy Jezusa: Gdzie chcesz, abyśmy poczynili przygotowania? Kiedy stawiamy siebie w centrum naszego życia, będziemy musieli zdradzić Jezusa. Ale kiedy postawimy Jezusa w centrum naszego życia, będziemy mogli przygotować Paschę tak, jak On chce. Zastanówmy się: Czy jestem w stanie postawić Jezusa Chrystusa w centrum wszystkich moich pytań?