Święci Młodziankowie, Męczennicy
Ewangelia – Mt 2,13-18
„Herod wpadł w furię, gdy zrozumiał, że został przechytrzony przez mędrców, i w Betlejem oraz w otaczającym go okręgu kazał zabić wszystkie dzieci płci męskiej, które miały dwa lata lub mniej, licząc według daty, o którą starannie pytał mędrców”. Tak się dzieje, gdy człowiek trwa przy swoim planie, nie rozpoznając ręki Boga w rzeczach, które dzieją się wokół nas. Nie widzimy planu Boga, bo jesteśmy zaślepieni przez nasz plan. Udajemy, że podążamy za planem Boga z zamiarem wykorzystania nawet Bożego planu do własnych interesów. Kiedy stwierdzamy, że plan Boży jest inny, wpadamy w furię jak Herod. Po tym następuje zwykle oskarżanie wszystkich innych za niepowodzenie naszego planu. Wszystko dlatego, że nie chcemy przyjąć Bożego planu. Zastanówmy się: Powinniśmy rozpoznać rękę Boga w naszych planach i dostosować nasze plany do tej ręki Boga, a nie odwrotnie.