Środa 34 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Daniela 5:1-6,13-14,16-17,23-28
„Chwaliliście bogów ze złota i srebra, z brązu i żelaza, z drewna i kamienia, którzy nie widzą, nie słyszą ani nie rozumieją; ale nie daliście chwały Bogu, który trzyma w swoich rękach wasz oddech i wszystkie wasze losy”. W każdych okolicznościach jesteśmy wezwani do dostrzegania prawdziwego Boga i Jego ręki. Możemy łatwo przegapić obecność prawdziwego Boga w naszym życiu i błędnie nadać znaczenie tym rzeczom, które wydają się nam ważne. W przypadku króla Belszaccara, zostaliśmy zaślepieni przez złoto i srebro i nie dostrzegliśmy Boga, który wstrzymał jego oddech i cały jego majątek. Ten błąd go zawiódł. Pismo na ścianie mówiło, że Bóg zważył go i stwierdził brak czegoś ważnego. Brakującym elementem jest jego zdolność do rozpoznania Prawdziwego Boga w obecności jego bogactwa i przyjemności. Bogactwo i sukces są elementami, które czasami zaślepiają nas, aby zobaczyć Dawcę bogactwa i sukcesu. Zastanówmy się: Co widzę najbardziej: mój sukces czy Dawcę mojego sukcesu?