Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny
Pierwsze czytanie – Zachariasz 3:14-18
Dziś obchodzimy święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny . To święto mówi o obecności Maryi Dziewicy, która poczęła Słowo pośród nas. W Maryi obecny jest Bóg. To właśnie mówi prorok Sofoniasz: „Pan, król Izraela, jest pośród was;
nie musisz się już bać zła”. Nie tylko to pisze dalej, że Pan, nasz Bóg, jest pośród nas, zwycięski wojownik. Pan raduje się z tobą i odnowi cię swoją miłością. Jakie to piękne! Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny to święto, które przypomina nam, że Bóg jest pośród nas i nie musimy się już bać zła. To święto, które przypomina nam o obecności Boga pośród nas. Jego miłość nas odnowi. Jego miłość będzie naszą radością. Zastanówmy się: Jak bardzo mogę powiązać święto Matki Bożej z obecnością Boga pośród nas?