Święty Franciszek z Asyżu
Środa 26 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – List do Galatów 6:14-18
„Jedyne, czym mogę się chlubić, to krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa…”. Słowa św. Pawła, który żył w głębokim zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem, widzimy również w życiu św. Jak mówi św. Paweł, to głębokie doświadczenie może być osiągnięte jedynie poprzez stanie się całkowicie nowym stworzeniem. Nie można tego osiągnąć poprzez wprowadzenie pewnych poprawek i adaptacji. Konieczna jest radykalna i całkowita przemiana, która prowadzi do stania się nowym stworzeniem. Jest to konieczne, ponieważ efektem wcielenia nie są pewne poprawki czy adaptacje, ale radykalny nowy początek. Aby spersonalizować tę rzeczywistość, musimy również stać się nowym stworzeniem. Istotą tego stawania się nowym stworzeniem jest uznanie wartości krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krzyż Jezusa Chrystusa staje się parametrem pozwalającym widzieć, oceniać i uzyskiwać dostęp do każdej innej rzeczywistości w naszym życiu. Świat wokół mnie będzie relatywizowany według Krzyża Pana Jezusa Chrystusa. Zastanówmy się: Czy Krzyż Chrystusa jest moim parametrem widzenia otaczającego mnie świata?