Święty Bonifacy, biskup, męczennik
Środa 9. tygodnia czasu zwykłego
Ewangelia – Jana 10:11-16
Obchodzimy święto św. Bonifacego, który był wielkim misjonarzem i duszpasterzem w obecnych Niemczech. Czytanie tego wspomnienia przypomina o Dobrym Pasterzu, którym jest Jezus Chrystus. On jest Dobrym Pasterzem, ponieważ zna swoje owce. Jesteśmy Jego owcami, znamy Go jako Dobrego Pasterza. To bardzo ważne, aby rozpoznać Dobrego Pasterza. Ponieważ On oddał za nas swoje życie. Poświęcił swoje życie, aby nas zbawić. Miłość tego Pasterza nie może być porównywana z innymi. Ponieważ inni, którym ufamy, uciekną, gdy pojawi się niebezpieczeństwo. Nie można ich dosięgnąć, gdy pojawią się trudności. Ale Jezus, nasz Dobry Pasterz, nie ucieknie, ponieważ nie ma nic ważniejszego od nas. Inni uciekają lub nie pojawiają się, gdy mamy kłopoty, ponieważ udają pasterzy dla własnych egoistycznych interesów. Dobry Pasterz jest bezinteresowny. On oddaje za nas swoje życie. Zastanówmy się: Na ile rozpoznaję obecność Dobrego Pasterza w moim życiu?