Środa 1. tygodnia Adwentu
Święty Mikołaj, biskup
Pierwsze czytanie – Izajasz 25:6-10
Jest to piękny opis zmiany, jaką Pan wprowadził swoją obecnością na świecie, swoim wcieleniem. Stał się gospodarzem uczty, na którą zaproszeni są wszyscy ludzie, bez wyjątku. Zaoferował najlepszy pokarm, Eucharystię. Zdjął żałobną zasłonę okrywającą każdego człowieka. Zniszczył śmierć przez swoje zmartwychwstanie. Jego obecność jest osobista. Ociera łzy z każdego policzka. Usuwa też wszelki wstyd. Ta cudowna obecność Pana jest tym, czym obdarzyło nas wcielenie. Jak mówi prorok Izajasz: „Oto nasz Bóg, w którym pokładaliśmy nadzieję na zbawienie; Pan jest tym, w którym pokładaliśmy nadzieję. Wywyższamy się i radujemy, że nas wybawił”. Zastanówmy się: Czy rozpoznaję, że Pan ociera łzy z moich policzków?