Środa 22 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – List do Kolosan 1:1-8
W słowach św. Pawła możemy znaleźć podstawowe cechy naszych relacji z innymi, którzy są daleko od nas lub z tymi, którzy są blisko nas. Paweł mówi: „Nie przestajemy pamiętać o was w modlitwach i dziękować za was Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusa Jezusa i o miłości, jaką okazujecie wszystkim świętym z powodu nadziei, która jest dla was zachowana w niebie”. Oznacza to, że nigdy nie powinniśmy zapominać o innych w naszych modlitwach, każdego dnia. To jest ważne. Następnie dziękować za nich Bogu za ich wiarę, za dobre rzeczy w ich życiu. Wreszcie, aby pamiętać o miłości, jaką okazują nam inni i wszystkim innym z powodu nadziei przechowywanej w niebie, a nie z innych powodów. Zastanówmy się: Czy pamiętam wystarczająco o bliźnich w naszych modlitwach, dziękując Bogu za ich wiarę i miłość?