Środa 9 tygodnia czasu zwykłego
Pierwsze czytanie – Księga Tobiasza 3:1-11,16-17
W tym czytaniu widzimy, że wiara nie jest czymś subiektywnym, co jest jak idea w umyśle człowieka. Wiara jest relacją z Bogiem. Z Bogiem, który wchodzi z nami w interakcję. Jest to relacja między Bogiem, który chce z nami współdziałać, a nami, którzy tej interakcji potrzebujemy. Nasze doświadczenia życiowe sprawiają, że dochodzimy do własnych wniosków i decyzji. Jednak jeśli w tych wnioskach i decyzjach brakuje relacji z Bogiem, będą one złe. Ale jeśli w tych wnioskach i decyzjach jest miejsce na relację z Bogiem, możemy zidentyfikować Rafała w epizodach naszego życia. Zastanówmy się: Czy moja relacja z Bogiem daje się zweryfikować we wszystkich epizodach mojego życia?