Środa 5 tygodnia okresu zwykłego
Ewangelia – Marka 7:14-23
„To, co wychodzi z człowieka, czyni go nieczystym”. Jest to bardzo prawdziwe, a Jezus bardzo dobrze to wyjaśnia. „Albowiem z wnętrza, z serc ludzkich wychodzą złe zamiary – wszeteczeństwo, kradzież, zabójstwo, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, nieprzyzwoitość, zazdrość, oszczerstwo, pycha, głupota. Wszystkie te złe rzeczy pochodzą z wnętrza i czynią człowieka nieczystym”. To musi być bardzo jasne w naszym umyśle, aby mieć jasne zrozumienie tego, co nas niszczy. To nie coś z zewnątrz nas niszczy. Ale to, co trzymamy w naszym sercu. Nasze serce jest miejscem dla Boga. Nasze serce jest siedzibą Ducha Świętego. Ale możemy również uczynić nasze serce siedzibą wszelkich negatywności. Ilekroć myślimy negatywnie lub źle, tworzymy w naszym sercu to, co wyjdzie z nas i uczyni nas nieczystymi. Dlatego konieczne jest utrzymywanie naszego serca w czystości, a jeśli je zabrudzimy, musimy je ponownie oczyścić poprzez sakrament spowiedzi. To nie inni nas niszczą. To my sami siebie niszczymy. Zastanówmy się nad tym: Uczyńmy nasze serca czystymi, czyniąc je mieszkaniem Ducha Świętego.