Środa 23 tygodnia w okresie zwykłym
„Szczęśliwi jesteście wy, którzy jesteście ubodzy …. Biada wam, którzy jesteście bogaci”. Stawia nas to przed jasnym wyborem w naszym życiu. Gdzie chcemy stanąć? Nie możemy być dłużej obojętni na to, co dzieje się wokół nas. Musimy podjąć decyzję dotyczącą naszego spojrzenia na życie. Biedni są szczęśliwi, bo mają tylko Jezusa i nie mają obaw, że Go stracą. Bogaci są nieszczęśliwi, ponieważ zawsze martwią się o utratę swojego bogactwa. Również dlatego, że kiedy ktoś jest bogaty, najprawdopodobniej trudno mu dostrzec prawdziwe bogactwo w Jezusie. Dlatego w Błogosławieństwach chodzi o wyzwolenie się z rzeczy nietrwałych i powierzenie się Niezniszczalnemu.