CHLEB POWSZEDNI

Środa, 8 listopada

Środa 31 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – List do Rzymian 13:8-10
„Wszystkie przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj itd. streszczają się w tym jednym przykazaniu: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”. Jest to jedyne przykazanie, którego powinniśmy przestrzegać. Paweł wyjaśnia to przykazanie miłości poprzez interesującą koncepcję. Pojęciem bycia zadłużonym. Mówi: „Unikajcie popadania w długi, z wyjątkiem długu wzajemnej miłości”. Popadnięcie w dług wzajemnej miłości oznacza, że zawsze kochacie siebie nawzajem bardziej niż drugą osobę. Tak więc oboje zawsze są sobie dłużni. A jak spłacić swoje długi? Ponownie Słowo Boże mówi: „Jeśli miłujesz bliźniego, wypełniłeś swoje obowiązki”. Spłacasz swoje długi kochając. Tak więc wzajemna miłość staje się niekończącym się cyklem aktów miłości. I to jest zawsze dobre. Paweł mówi: „Miłość jest jedyną rzeczą, która nie może zranić bliźniego”. Dlatego nie przestawajmy kochać. Zastanówmy się: Czy kocham wystarczająco, by być dłużnikiem wzajemnej miłości?

Share: