CHLEB POWSZEDNI

Środa, 8 lutego

Środa 5. tygodnia okresu zwykłego
Święta Józefina Bakhita, Dziewica
Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Świadomości Przeciwko Handlowi Ludźmi 2023
Pierwsze czytanie – Księga Rodzaju 2:4-9,15-17
„Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi. Następnie tchnął w jego nozdrza dech życia i w ten sposób człowiek stał się istotą żywą”. Tchnienie Pana Boga jest naszym życiem. Jest to życie każdego człowieka. I dlatego każdy człowiek jest cenny. Módlmy się dzisiaj przeciwko handlowi ludźmi i wszelkim jego formom, które godzą w godność i wartość osób ludzkich. Każda osoba nosi w sobie tchnienie Pana Boga, niezależnie od tego, czym jesteśmy, skąd jesteśmy i co posiadamy. Ta cenność każdej osoby może być zachowana tylko wtedy, gdy respektujemy zasadę dobra i zła nakazaną przez Pana Boga. „Niemniej jednak z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo w dniu, w którym z niego spożyjesz, najpewniej umrzesz”. Oznacza to, że nie mogę decydować o tym, co jest dobre, a co złe według mojego życzenia. To Pan Bóg decyduje. Za każdym razem, gdy ktoś decyduje o dobru i złu według swojego życzenia, zagrożona jest wartość innych. Nie możemy tworzyć świata z naszymi zasadami na temat dobra i zła. Powinien to być świat, który tworzy Pan Bóg, gdzie wartość każdej osoby może być uratowana. Zastanówmy się: Na ile pamiętam, że osoba stojąca przede mną nosi w sobie tchnienie Boga?

Share: