Środa II tygodnia Wielkiego Postu
Święty Jan Boży, zakonnik
Pierwsze czytanie – Jeremiasza 18, 18-20
Widzimy tu, że przeciwnicy proroka Jeremiasza knują przeciwko Jeremiaszowi. On zaś w rzeczywistości wstawia się za tym samym ludem przed Bogiem. To się często zdarza w naszym życiu. Są chwile, w których nasze dobre intencje lub nasze dobre działania są źle rozumiane lub źle interpretowane przez innych. Nie tylko źle zinterpretowane, ale nawet my sami będziemy źle oceniani przez innych. Wtedy będziemy mieli pokusę, aby zwrócić zło. Aby dokonać zemsty. Albo nawet do zaprzestania czynienia dobra. To nie są decyzje tych, którzy mają dobrą relację z Bogiem. Czynimy dobro z powodu naszej relacji z Bogiem. Robimy rzeczy z dobrą intencją z powodu naszej dobrej relacji z Bogiem. To, jak inni nas oceniają, interpretują czy obserwują, nie jest powodem do zmiany czy zaniedbania naszego dobra. Zastanówmy się: Wielki Post jest czasem zbierania energii, aby kontynuować czynienie dobra pomimo niezrozumienia ze strony innych.