Święta Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein), dziewica, męczennica
Środa 18. tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Ozeasz 2:16,17,21-22
„Wyprowadzę ją na pustynię i przemówię do jej serca”. W tym Słowie Bożym widzimy zażyłość Boga z ludem Izraela. Jest to bliskość Boga z każdym z nas. Bóg prowadzi nas do miejsca, w którym chce być z nami sam na sam. Chce przemówić do naszego serca. Mówienie do serca oznacza, że On chce mieć miejsce w naszym sercu. Istnieje bardzo silna więź między Bogiem a ludem Bożym. Ta więź musi być doświadczana w naszym codziennym życiu. Związek ten jest porównywany do małżeństwa, ponieważ pokazuje zaangażowanie Pana w lud Boży. „Poślubię cię sobie na wieki, poślubię cię prawością i sprawiedliwością, czułością i miłością”. Bóg jest zaangażowany w swoją relację z nami. Jego relacja z nami charakteryzuje się uczciwością i sprawiedliwością, czułością i miłością. To najlepsza kombinacja: zaangażowanie w sprawiedliwość i miłość, uczciwość i czułość. Sprawiedliwość odnosi się do tego, kim jestem, a miłość odnosi się do tego, jaki jestem. Innymi słowy, On kocha mnie takim, jakim jestem. Ale otrzymam tę miłość, gdy pójdę z Nim na pustynię i pozwolę Mu przemówić do mojego serca. Zastanówmy się: Czy słucham Boga, który mówi do mojego serca?