Szczere myślenie o Bogu jest wzniosłym aktem. Zazwyczaj, kiedy myślimy o Bogu, myślimy o naszych potrzebach. Zatrzymaj to na chwilę! Pomyśl o Bogu, o Jego Absolutnej Miłości. Ta myśl tworzy dużo miejsca w twoim sercu i umyśle. Ponieważ im więcej myślisz o Bogu, który jest ponad wszystkimi wymiarami, tym szersze stają się twoje horyzonty. To łamie wszystkie wasze mentalne struktury, to wychodzi ponad was. Ta wzniosłość może być osiągnięta tylko w prostocie, która jest brakiem egoistycznych interesów w sercu. Ponieważ egoizm komplikuje i wprowadza w naszym umyśle struktury i bariery, które utrudniają nam wejście w transcendencję Boga. Tą transcendencją jest pokój. Tam znajduje się mądrość.

Don Giorgio