Wątpliwości i obawy są częścią życia. Ale nie powinny cię zawieść, abyś wybrał życie i dobro, światło i pozytywność. Jeśli wybierzesz ciemność z powodu swoich lęków, poruszasz się w kierunku ciemności. Ale jeśli wybierzesz światło z powodu swoich lęków, ciemność znika. Ciemność skłania do wyboru ciemności, ponieważ ciemność daje wam iluzoryczne bezpieczeństwo, ponieważ nie widzicie prawdy i światła. Ale faktem jest, że tylko prawda i światło mogą was wyzwolić. Kiedy macie światło w sercu i naprawdę chcecie podążać za tym światłem, będziecie podążać w kierunku światła.

Don Giorgio