Twoja relacja z Bogiem, twoim Stwórcą determinuje twoje życie. Zaczyna się od twojego wyobrażenia o relacji z twoim Stwórcą. Zdrowsza i szczęśliwa relacja z Bogiem pomaga budować sensowne życie. Zdrowa relacja w sensie braku lęku i obecności rozumu w waszej relacji. A szczęśliwa w sensie braku hipokryzji i obecności prawdomówności. Zdrowa relacja zaczyna się od zdrowej koncepcji. Dobry Pasterz jest piękną koncepcją, w oparciu o którą możesz rozwijać zdrową i szczęśliwą relację ze swoim Stwórcą.

Don Giorgio