Twoja relacja z Bogiem jest bardzo ważna. Ponieważ tylko w ten sposób możesz w pełni zrealizować swoje ja. Wszystkie inne nasze związki są uwarunkowane i podyktowane przez wiele ograniczeń. Ale twój związek z twoim Stwórcą jest bez warunków i ograniczeń. Stwórca jest pełnią stworzenia. Tak więc w Bogu możesz znaleźć swoją pełnię. Im bardziej jesteśmy otwarci na tę nieskończoną rzeczywistość, tym bardziej mamy możliwość wzrastać w realizacji naszego ja. W Nim możesz znaleźć swój doskonały projekt siebie.

Don Giorgio