Zdarza się, że pewna sprzeczność stwarza szczególną sytuację, w której szukając tego, co wielkie, traci się z oczu to, co małe, szukając tego, co niezwykłe, traci się z oczu to, co proste… Zajęta przygotowywaniem seminarium na temat „miłości bliźniego”, zapominasz kochać tych, którzy mieszkają z tobą! Zajęta czytaniem książki o „cierpliwości”, tracisz cierpliwość, gdy ktoś ci przerywa! Koncentrując się na znalezieniu sposobu, aby pomóc ubogim, tracisz z oczu osobę, która jest blisko ciebie i potrzebuje miłego słowa od ciebie! Te sprzeczności odbierają naturalne piękno twojemu życiu. Uważaj, proste rzeczy czynią życie pięknym!

Don Giorgio