Nie wszystkie nasze marzenia się spełniają. Naucz się je zostawiać lub się od nich uwalniać. Dostrzegaj pozytywne strony tego, co się wydarzyło. W przeciwnym razie niezrealizowane marzenia mogą zawładnąć tobą i osobami z twojego otoczenia. Te niezrealizowane marzenia próbują ponownie pojawić się w twoich planach i programach. Dzieje się tak, ponieważ nasze ego jest utożsamiane z naszymi niezrealizowanymi marzeniami. Musimy wyzwolić się z tej pułapki, ponieważ może ona całkowicie oderwać nas od naszych prawdziwych możliwości, a nawet oślepić nas wobec rzeczywistości. A więc uwolnij się od swoich niezrealizowanych marzeń, aby być naprawdę sobą!

Don Giorgio