Ważne jest, aby być pomostem, a nie ścianą między ludźmi. Jedną z tendencji, która stawia mury między ludźmi, jest nasz sposób narracji wydarzeń, opinii, wypowiedzi, które dotyczą innych. Naszą tendencją jest dodawanie lub odejmowanie od faktów zgodnie z naszymi wygodami. To faktycznie tworzy ścianę, która blokuje prawdę między osobami. Zarówno dodawanie, jak i odejmowanie tworzą negatywną energię między osobami, która jest nam przekazywana od czasu, gdy stworzyliśmy ten mur. Staraj się więc być pomostem, który przekazuje fakty bez dodawania i odejmowania. Lepiej być mostem niż ścianą.

Don Giorgio