Ważne jest, aby mieć zasady i ideały w naszym życiu. Daje to poczucie sensu i celu w życiu. Należy jednak uważać, aby nasze zasady i ideały nie utrudniały życia innym. Innymi słowy, proszę, nie żyj swoimi ideałami kosztem innych. Moje zasady i ideały nie powinny determinować życia innych. Wręcz przeciwnie, powinny ułatwiać życie innym. Niech moje zasady i ideały uwolnią mnie od stawiania ograniczeń innym.

Don Giorgio